Nieuws

Annuleringsfonds de Molenhoek

Annuleringsfonds de Molenhoek

Deelname aan het annuleringsfonds is geheel vrijblijvend. De kosten bedragen slechts 5% van de huursom. Er worden geen administratiekosten in rekening gebracht. 
 
De volledige dekking en voorwaarden staan hieronder vermeld. Om misverstanden te voorkomen adviseren wij u dringend deze goed door te lezen.
 

 1. De verzekering is geldig voor alle meereizende (gezins)leden, waarvan naam en geboortedatum vermeld staan op uw reservering.
 2. De verzekering kan tot uiterlijk 7 dagen na reserveringsdatum worden afgesloten.
 3. De verzekering loopt van de datum van deelnemen tot aan de dag van vertrek bij familiecamping de Molenhoek.
 4. In geval van vroegtijdig afbreken van de vakantie om één van onderstaande redenen, wordt naar rato van het aantal niet genoten vakantiedagen een percentage van de totale huursom (minus kosten annuleringsfonds) terugbetaald. Hierbij wordt gerekend vanaf de dag dat de kampeerplaats of gehuurde object op familiecamping de Molenhoek vrij wordt opgeleverd.
 5. Gebeurtenissen waarbij u in aanmerking komt op restitutie van het annuleringsfonds zijn:
  1. Bij overlijden van een van de verzekerden.Plotseling opgetreden ernstige ziekte of ongeval van verzekerden.
  2. Plotseling opgetreden ziekte, ongeval of overlijden van familie in de eerste of tweede graad.
  3. Schade aan (huur)huis of inboedel van verzekerden wegens brand, stormschade, inbraak of blikseminslag, of het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is.
  4. Een medisch noodzakelijke ingreep die een van de verzekerden onverwacht kan ondergaan.
  5. Werkeloosheid van verzekerden na een vast dienstverband, als gevolg van onvrijwillig ontslag, ontstaan na afsluiting van de reservering.
 6. Andere, niet met name genoemde gebeurtenissen, komen niet in aanmerking voor uitbetaling door het annuleringsfonds
 7.  
 8. Aanspraak maken op het annuleringsfonds doet u schriftelijk met overlegging van een verklaring door derden waaruit bewijs van de aangevoerde reden blijkt.
 9. Algemene uitsluitingen: geen uitkering wordt verleend als een van verzekerden
 • Een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft.
 • Een of meer polisverplichtingen niet is nagekomen.
 • Geen uitkering wordt verleend als een gebeurtenis verband houdt met:
  • Molest zoals gewapend conflict en burgeroorlog
  • Atoomkernreactie
  • Inbeslagneming en verbeurdverklaren
  • Het willens en wetens bijwonen van kaping, hi-jacking, staking of terreurdaad.

Terug naar het nieuwsoverzicht

Acties

EEF festival arrangementen

EEF festival arrangementen

Het Eindeloos Eiland Festival is inmiddels een begrip in heel Zeeland en ver daarbuiten. Het publiek was enthousiast over de intieme festivalsfeer en de vele aangename verrassingen die EEF haar gasten bood. Het ... Lees meer

Meer acties